« Комисия за защита на потребителите

Телефон, адрес, електронна поща (e-mail) на Комисия за защита на потребителите

адрес гр.София 1000 , пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
телефон 02/980 25 24
факс 02/988 42 18
e-mail [email protected]
уеб страница http://www.kzp.bg/ 

Избрано от VipDir