« хотел Банско телефони и адрес, телефон

телефони хотел Банско:

рецепция/оператор 0749 880 55
0749 880 54
GSM 088 7507 270
088 7507 269
факс 0749 880 61

Избрано от VipDir