« Кодекс на труда

трудови спорове   възстановяване на работа  кодекс на труда   синдикални организации   синдикални организации кт  работно време   почивки   кодекс на труда   работно време по кт   почивки по кт   почивки по кодекс на труда   работно време по кодекс на труда  прекратяване на трудов договор   уволнение   прекратяване на договор   прекратяване с предизвестие   прекратяване без предизвестие   предизвестие   отзоваване   чл. 326   чл 327   чл. 328   прекратяване на   трудова дисциплина   вътрешен ред   правила   трудова дисциплина   дисциплинарни наказания  заплата   удръжки   извънреден труд   възнаграждение   заплащане   трудово възнаграждение   допълнително трудово възнаграждение   възнаграждение за работа   работа на официални празници   заплата за работа  трудова книжка   стаж   трудов стаж     Кодекс на труда   KT Глава I   тристранно сътрудничество   Сдружаване на работници   сдружаване на работодатели   общо събрание   участие в управлението   права   признаване на трудови права придобити в ч  професионална квалификация   квалификация   професионално развитие   задължения на работодателя за квалификация  отговорност по кт  условия на труда   здравословни условия на труд   безопасни условия на труд   работа във вредна среда   опасна работа  трудови злополуки  закрила   закрила на работници   закрила на служители   трудов колектив   кт глава II   КТ глава 2  КТ   колективен трудов договор   преговаряне   отраслово равнище   браншово равнище   отрасли   браншове   представителни организации   колективни трудови договори  прекратяване на трудов договор от работодателя   прекратяване на трудов договор от служител   прекратяване на трудов договор с предизвестие  задължения на работодателя   задължения на работника   задължения на служителя   задължения по кт   задължения по кодекса на труда  Имуществена отговорност   обезщетения   отговорност по кодекса на труда   отговорност по кт   обезщетения по кт   обезщетения по кодекса на труда  

Кодекс на труда В сила от 01.01.1987 г.

Избрани сайтове труда

Най-нови обяви

  • Служба по трудова медицина
    СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ”МЕДИК КОНСУЛТ ” ООД -осигурява контрол съгласно З

  • Избрано от VipDir