« Кодекс на труда

прекратяване на трудов договор   уволнение   прекратяване на договор   прекратяване с предизвестие   прекратяване без предизвестие   предизвестие   отзоваване   чл. 326   чл 327   чл. 328   прекратяване на   кодекс на труда   трудов колектив   кт глава II   КТ глава 2  заплата   удръжки   извънреден труд   възнаграждение   заплащане   трудово възнаграждение   допълнително трудово възнаграждение   възнаграждение за работа   работа на официални празници   заплата за работа   синдикални организации   синдикални организации кт  Кодекс на труда   KT Глава I   тристранно сътрудничество   Сдружаване на работници   сдружаване на работодатели   общо събрание   участие в управлението   права   признаване на трудови права придобити в ч  КТ   колективен трудов договор   преговаряне   отраслово равнище   браншово равнище   отрасли   браншове   представителни организации   колективни трудови договори  Имуществена отговорност   обезщетения   отговорност по кодекса на труда   отговорност по кт   обезщетения по кт   обезщетения по кодекса на труда  работно време   почивки   кодекс на труда   работно време по кт   почивки по кт   почивки по кодекс на труда   работно време по кодекс на труда  трудова книжка   стаж   трудов стаж      Възникване на трудово правоотношение   изменение на трудово правоотношение   възникване и изменение на трудово правоотношение  закрила   закрила на работници   закрила на служители  прекратяване на трудов договор от работодателя   прекратяване на трудов договор от служител   прекратяване на трудов договор с предизвестие  професионална квалификация   квалификация   професионално развитие   задължения на работодателя за квалификация  трудови спорове   възстановяване на работа  отговорност по кт  трудова дисциплина   вътрешен ред   правила   трудова дисциплина   дисциплинарни наказания  условия на труда   здравословни условия на труд   безопасни условия на труд   работа във вредна среда   опасна работа  трудови злополуки  задължения на работодателя  

Кодекс на труда В сила от 01.01.1987 г.

Избрани сайтове труда

Най-нови обяви

  • Служба по трудова медицина
    СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ”МЕДИК КОНСУЛТ ” ООД -осигурява контрол съгласно З

  • Избрано от VipDir