« Кодекс на труда

КТ   колективен трудов договор   преговаряне   отраслово равнище   браншово равнище   отрасли   браншове   представителни организации   колективни трудови договори  Имуществена отговорност   обезщетения   отговорност по кодекса на труда   отговорност по кт   обезщетения по кт   обезщетения по кодекса на труда  професионална квалификация   квалификация   професионално развитие   задължения на работодателя за квалификация  трудова книжка   стаж   трудов стаж     работно време   почивки   кодекс на труда   работно време по кт   почивки по кт   почивки по кодекс на труда   работно време по кодекс на труда  прекратяване на трудов договор от работодателя   прекратяване на трудов договор от служител   прекратяване на трудов договор с предизвестие  трудови спорове   възстановяване на работа  заплата   удръжки   извънреден труд   възнаграждение   заплащане   трудово възнаграждение   допълнително трудово възнаграждение   възнаграждение за работа   работа на официални празници   заплата за работа  отговорност по кт  кодекс на труда   синдикални организации   синдикални организации кт   Възникване на трудово правоотношение   изменение на трудово правоотношение   възникване и изменение на трудово правоотношение  условия на труда   здравословни условия на труд   безопасни условия на труд   работа във вредна среда   опасна работа  трудови злополуки  трудова дисциплина   вътрешен ред   правила   трудова дисциплина   дисциплинарни наказания  задължения на работодателя   задължения на работника   задължения на служителя   задължения по кт   задължения по кодекса на труда  прекратяване на трудов договор   уволнение   прекратяване на договор   прекратяване с предизвестие   прекратяване без предизвестие   предизвестие   отзоваване   чл. 326   чл 327   чл. 328   прекратяване на    трудов колектив   кт глава II   КТ глава 2  Кодекс на труда   KT Глава I   тристранно сътрудничество   Сдружаване на работници   сдружаване на работодатели   общо събрание   участие в управлението   права  

Кодекс на труда В сила от 01.01.1987 г.

Избрано от VipDir