« Съвет на директорите

В началото на 2019 Софарма АД се управлява от 5 човека в рамките на едностепенна система за управление със съвет на директорите оглавяван от изпълнителния директор

д.и.н. Огнян Донев

Съвет на директорите на Софарма АД

 

Огнян Иванов Донев

Огнян Иванов Донев е изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на Софарма АД

Огнян Иванов Донев

е роден на 22 декември 1957г. в Белград

Огнян Донев  е завършил немската гимназия в гр. София. Учил е в Хамбург и Виена.

Огнян  Донев Завършва "Международни икономически отношения" във Висшия икономически институт в София.

През 1986г. Огнян  Донев защитава докторска степен по икономика в Берлин.

Д.и.н. Огнян Донев е изпълнителен директор на "Софарма"АД от октомври 2000г.

Семейно положение

Огнян Донев е женен и има двама сина. 

 

 
 Огнян Донев: Съдът спаси капиталовия пазар в България! След 7 години наказателно производство бе оправдан от съда на първа инстанция! повече » за Огнян Донев www.capital.bg  

 
Весела Любенова Стоева

Весела Стоева е омъжена, с две деца. Съветник по икономическите въпроси към Изп. директор и Зам. председател на Софарма.

Работи в "Софарма" АД повече от 17 години като Съветник по икономическите въпроси към Изп. директор и Зам. председател на СД.

Преди Софарма е работила в "Рудметал" и "Булгартабак холдинг" АД.

Весела Стоева е също и заместник председател на Управителния съвет на "Елфарма" АД.

Владее френски, английски и италиански езици. 

  
Александър Викторов Чаушев

Александър Викторов Чаушев член на  Съвета на директорите на Софарма АД от 07.2011

Роден на 24.04.1965 година. 

Завършил английската езикова гимназия в София, а по-късно през 1991 година приключва своето висше образование в Московски държавен институт по международни отношения.

Работил за  "Монбат" АД, Агрохолд АД, "Лукойл България" ЕООД . 

  
Огнян Кирилов Палавеев

Женен с две деца. Роден на 22 май 1949 година. 

Завършено образование по икономика в Германия. 

  
Андрей Людмилов Брешков

Роден на 19 октомври 1971 година в Пловдив. Женен с две деца.

Участвал в управлението на "Кремиковци" АД, "България Ер" АД и "БАЕЗ" АД, "Експат имоти" АДСИЦ и "Експат бета" АДСИЦ.

Владее английски и руски език. 

  

Избрано от VipDir