« Европа

Европа- Европейски регламенти и директиви. 

 

ЕВропейски съюз

Европейският съюз  (съкратено  ЕС,   Евросъюз) е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции. Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз, в сила от 1 декември 2009 г (Източник: Уикипедиа). 

  
повече »

Избрани сайтове Европейски

Най-актуални страници Европейски

  • Владислава Лакова регистрира "Демократична България" за изборите

  • Истанбул между Европа и Ориента (от София и Пловдив) - 3 нощувки повече » ...

  • АЛБАНИЯ - Нова Година в Дуръс (автобус) - 30.12.2019г. повече » ...

  • Избрано от VipDir