« Раздел V. Настаняване на работа от бюрото по труда и социалните въпроси

Раздел V.
Настаняване на работа от бюрото по труда и социалните въпроси (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)


     

Разпореждане за настаняване на работа

Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Задължение за произнасяне по искането за настаняване на работа 

Чл. 99. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Възникване на трудово правоотношение

Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
     

Отказ за настаняване на работа

Чл. 101. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Обжалване от предприятието на разпореждането за настаняване на работа 

Чл. 102. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Раздел VI.
Съдебно решение (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)


     

Случаи на възникване на трудовото правоотношение

Чл. 103. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Възникване на трудово правоотношение

Чл. 104. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  

Избрани сайтове  

Най-актуални страници  

  • Биячите на таксиметров шофьор с присъди

  • Контакти Aleti Furniture. Адрес изложбена зала и телефони за връзка. Магазин Aleti Furniture - гр. София, кв. "Борово" , ул. "Солун" №51 Контакти

  • За нас повече » ...

  • Избрано от VipDir