« Раздел V. Настаняване на работа от бюрото по труда и социалните въпроси

Раздел V.
Настаняване на работа от бюрото по труда и социалните въпроси (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)


     

Разпореждане за настаняване на работа

Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Задължение за произнасяне по искането за настаняване на работа 

Чл. 99. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Възникване на трудово правоотношение

Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
     

Отказ за настаняване на работа

Чл. 101. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
 

Обжалване от предприятието на разпореждането за настаняване на работа 

Чл. 102. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Раздел VI.
Съдебно решение (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)


     

Случаи на възникване на трудовото правоотношение

Чл. 103. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
   

Възникване на трудово правоотношение

Чл. 104. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  

Избрани сайтове  

Най-актуални страници  

  • Работна пирамидка Работни пирамидки

  • Бизнес работни календари Лайт с 3 тела Работни бизнес календари Лайт 3 тела

  • Работни календари с 4 тела Лайт Календари 4 тела Лайт

  • Избрано от VipDir